tr Türkçe en English de Deutsch ru Русский

İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

 

1.Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

1.1.Desteğin Amacı:

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

 

1.2.Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri

 

1.3.Sağlanan Destekler:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

 

 • Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

 

 • Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

 

1.4.Destek Tutarı:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı Pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

1.5.Ülke Sayısı ve Süresi

Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

 

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir

 

1.6.Başvuru Süresi

Firmalar desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri ile İGEME'ye başvurması gerekmektedir.

 

1.7.Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

 

1.8.Uygulamacı Kuruluşlar

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

 

1.9.Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

 

2.1.Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği

 

2.1.1.Desteğin Amacı

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

 

2.1.2.Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri).

 

2.1.3.Sağlanan Destekler

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri.

 

2.2.4.Destek Tutarı

Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

2.2.5.Başvuru Süresi

En fazla 3 yıl yararlanabilir.

 

2.2.6.Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

2.2.7.Uygulamacı Kuruluşlar

İGEME (Söz konusu giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu rapor ve raporu hazırlayan kuruluş için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alınması gerekmektedir).

 

2.2.Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği

(Yüksek Öğretim Kuruluşları ve Sağlık Sektörü)

 

2.2.1.Desteğin Amacı

Yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’e istinaden çıkarılacak Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

2.2.2.Kimler Yararlanabilir?

Yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’e istinaden çıkarılacak Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşlar.

 

2.2.3.Sağlanan Destekler

Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

 • Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

 

 • Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD

Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

 

 • Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:
 1. Tercümanlık giderleri.
 2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama

giderleri.

 1. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.
 2. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.
 3. Fuar ve sergi katılımı giderleri.
 4. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

 

2.2.4.Destek Tutarı

Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir

 

2.2.5.Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

2.2.6.Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ

 

3.Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

 

3.1.Desteğin Amacı

Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

 

3.2.Sağlanan Destekler

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 

 • Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri

 

 • Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

 

 • Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri
 1. Tercümanlık giderleri
 2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama

giderleri:

 1. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
 2. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
 3. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

 

3.3.Destek Tutarı

Sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

3.4.Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı (program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce program taslağı ve tahmini bütçesiyle birlikte Müsteşarlığa başvuruda bulunulması gerekir).

 

 

3.5.Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

 

4.Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 

Desteğin Amacı

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

 

Destek Tutarı

Üyelik giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Destek Süresi

Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

 

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Uygulamacı Kuruluşlar

İGEME (Destekten yararlanabilmek için üye olmak istenen e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekmektedir).

Ön Onay Almış E-ticaret Siteleri Listesi

www.alibaba.com

www.fibre2fashion.com

www.recycle.net

www.archiexpo.com

www.fordaq.com

www.steelorbis.com

www.army-technology.com

www.globalsources.com

www.stonecontact.com

www.baba2baba.com

www.icomtrader.com

www.tecdoc.de

www.bncnetwork.net

www.infomine.com

www.techpilot.net

www.chemorbis.com

www.kompass.com

www.tradeatlas.com

www.directindustry.com

www.lubricants1.com

www.tradeboss.com

www.dothealth.com

www.mesteel.com

www.tradekey.com

www.ec21.com

www.mfg.com

www.turkishexporter.net

www.environmental-expert.com

www.nauticexpo.com

www.webpackaging.com

www.europages.com

www.panjiva.com

www.yesstrade.com

www.europeansourcing.com

www.psi-network.de

 

 

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

5.Yurtdışı Birim Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5.1.Desteğin Amacı:

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce yurt dışında açmış olduğu şubeler, tanıtım faaliyetleri ve marke tescil giderlerinin karşılanmasıdır.

 

5.2.Kimler Yararlanabilir ?

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları

 

5.3.Destek Süresi ve Sayısı:

4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim

 

5.4.Başvuru Süresi:

6 ay

 

5.5.Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi:

Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

 1. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
 2. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar: Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin, en az % 51'ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51'ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

 

5.6.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

6.7.Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75'inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

 

5.8.Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

 

5.9.Yurtdışında Onay Yeri

Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk

 

 

5.10.Uygulamacı Kuruluş

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

 

5.11.Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

Copyright © 2019 Exportalya Uluslararası Ticaret & Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved Designed by Exportalya

Search