tr Türkçe en English de Deutsch ru Русский

Dış Ticaret Danışmanlığı hizmetlerimizde firmalarımızın uluslararası pazarlarda etkin ve verimli politikalar üretip başarılı olmalarına yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerini yurtdışı pazarlarda pazarlamak isteyen firmalara Pazar araştırmaları yapıyor, bulunan müşterilerle tüm ihracat sürecini gerçekleştiriyoruz. Yurtdışı pazarlardan ürün tedarik etmek isteyen firmalarımız için en uygun üreticileri araştırıyor ve sağlanan anlaşma neticesinde tüm ithalat sürecini gerçekleştirerek firmalara anahtar teslimi çözümler sunuyoruz.

Bunlara ilaveten firmanızın yurtdışı pazarlarda hedef olarak seçtiği ülkelere, sektörlere ve müşterilere yönelik etkin, verimli ve uzun vadeli bir ihracat yönetim stratejisi oluşturmasına, mevcut Pazar ve müşterilerle ilişkilerinizin geliştirilip yeni Pazar ve müşteriler bulmanıza, mevcut ihracat operasyonlarınızın tam zamanında, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına yönelik stratejiler geliştiriyoruz.

Ürününüze ve firmanıza güveniyor, uluslararası pazarlarda yer alarak satışlarınızı ve karlılığınızı arttırmak istiyorsanız,

Hâlihazırda yaptığınız ihracatlarınızda operasyonel işlemlerinizin verimliliğini arttırmak, maliyetlerinizi en aza indirmek istiyorsanız,

Tüm ihracat süreçlerinizin profesyonel ve kurumsal bir yapı kurularak sistemli bir şekilde yapılmasını, etkin, verimli, hızlı ve sonuç odaklı olmasını istiyorsanız,

Size en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyacağız.

İhracat Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

Firmanın Ve Ürünlerinin Analiz Edilerek İhracata Hazır Hale Getirilmesi

Kurumsal İhracat Sisteminizin Kurulması

Uluslar Arası Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi

Hedef Pazarların Belirlenmesi

Pazara Giriş Stratejilerinin Oluşturulması

Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi Ve Gerekli Görüşmelerin Yapılması

İhracatın Ürünün Hazırlanmasından Müşteriye Ulaşmasına Kadarki Tüm Gümrük, Lojistik Ve Diğer Süreçlerin Organizasyonu Ve Yönetilmesi

Bu programla hedefimiz uzun yıllara dayanan dış ticaret tecrübemizi ülkemizin de ihtiyacı olan ihracat ayağında profesyonel olarak kullanarak ihtiyacı olan müşterilere sunmak ve bu sayede hem işletmelerin ürünlerini yurtdışına satarak büyümelerini sağlamak hem de ülkeye döviz girdisi sağlamaktır.

 

 

 

İHRACAT DANIŞMANLIĞI

Günümüzde tüm işletmelerin yurt içindeki ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek, pazar riskini bölerek minimize etmek, yeni siparişlerle atıl üretim kapasitesini değerlendirmek ve verimliliği arttırmak gibi amaçlar ile yönlendiği ihracat faaliyetlerinde daha başarılı sonuçlara ulaşmaları için geliştirdiğimiz İhracat Danışmanlığı Hizmeti ile KOBİ’ lere çeşitli alanlarda destek oluyoruz.

 

İhracatı hedefleyen veya var olan ihracatlarını daha sistemli bir şekilde yürüterek arttırmak isteyen işletmelere bu program kapsamında sunabileceğimiz hizmetler aşağıdaki içerikte olacaktır;

 

İhracat ile ilgili hedeflerin belirlenmesi

Bu hedeflere ulaşabilecek şekilde planların yapılması

Planların uygulamaya geçirilmesi ve belirlenen dönemlerde denetim

Hedef pazarların tespit edilmesi için kapsamlı pazar araştırması

Ürünle ilgili ithalat ihracat verilerinin incelenmesi

Uluslararası pazardaki talep ve rekabetin detaylı analizi

Rakama dayalı hedef pazar tespiti ve bu çalışmaların bir sunum ya da rapor halinde sunulması

Belirlenen hedef pazarlardaki potansiyel alıcıların belirlenmesi çalışması

Potansiyel alıcılardan müşteri listelerinin oluşturulması

Potansiyel alıcıları firmanın onayına sunma

Onaylanan firmaları seçilecek CRM yazılımına aktarma

Firma tanıtım sunumunu hazırlama

Potansiyel alıcılar ile yazılı ve sözlü iletişime geçme

Firmanın kendini, ürünlerini, güçlü yanlarını, tekliflerini potansiyel alıcıya aktarma

Yapılan görüşmelerin tamamını CRM programına aktarma ve firmanın kontrolüne açma

Potansiyel alıcılardan ilgili olanları ile yurtdışı ziyaret ve görüşme organizasyonu

Potansiyel alıcılara verilen tekliflerin takibi ve CRM programı üzerinden raporlanması

Ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi

Satılan ürünlerin ödemeleri ile ilgili tahsilat risklerini minimize edecek önlemler hakkında firmayı yönlendirme

Satılan ürünlerin teslim operasyonu sırasında INCOTERMS desteği

Satılan ürünlerin lojistik operasyonu konusunda firmaya destek olma

Satılan ürünlerin sevkiyat evraklarının taslaklarının her yüklemede kullanılabilecek şekilde hazırlanması

Fayda:

Ana fayda firmanın diş ticaret yönetim sisteminin kurulup işler hale getirilmesi.

Danışman ile işbirliği sonlandığında da firmanın işleri yönetebilir hale gelmesi.

Diş ticaret ekibi kurulacağı zaman firmanın elinde yeni gelenlerin zaman kaybetmeden adapte ve oryante olmasını mümkün kılacak bir sistemin olması.

Firma yöneticilerinin ihracat satış ile görevli çalışanlarının performansını denetleyebileceği bir sistemin olması.

Firmanın elinde kendi ürünüyle ilgili tüm dünyanın ticaretini kapsayan detaylı bir raporun olması ve gerektiğinde yeni raporlar yapabilecek yetkinlikte olması.

Hedef pazarların duyumlara göre değil rakamlara göre belirlenmiş olması.

Firmanın elinde iletişime geçmeye hazır bir müşteri veritabaninin oluşmuş olması ve gerektiğinde bu veritabanina yeni firmalar ekleyecek şekilde müşteri bulma kaynaklarını öğrenmiş olmaları.

CRM müşteri ilişkileri yönetimi siteminin oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması

CRM sistemi üzerinden firma yöneticilerinin aldıkları raporlarla çalışanlarının arama, teklif verme, teklif takibi gibi aktivitelerini açık bir şekilde izleyebiliyor olmaları

Firmaya kazandırılacak yeni müşteriler ve satışlar.

Firma çalışanlarının işten ayrılması durumunda firmanın elinin kolunun bağlanmasını engelleyecek şekilde bütün bilginin firmada kalmasını sağlayacak

CRM sisteminin kurulması.

Firmanın ismi, ürünleri ve teklifleri konusunda bir çok firmaya tanıtım yapılacak olması.

Dış Ticaret Danışmanlığı

Uzmanlarımız ve firma yetkililerinin bir araya gelerek ihtiyaçlara uygun bir şekilde geliştirecekleri bu program sayesinde her firma kendi gelişim alanlarına yönelik bir yapılanma oluşturabilmektedir.

Müşteri Portföyü Oluşturma

Sinesis Dış Ticaret ve Danışmanlık Şti., firmalarımız için doğru müşteri adaylarının tespit edildiği ve listeler halinde tüm bilgilerinin sunulduğu müşteri portföyü araştırmalarını yaparak firmalarımızın nokta atışı yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Pazarlama Faaliyetleri

Sinesis Dış Ticaret ve Danışmanlık Şti., yurtdışında firmanın ve ürünlerinin tanıtılması, çeşitli dış ticaret kanallarının, kurum ve kuruluşların, işbirliği kurduğu reklam ve tanıtım şirketlerinin nezdinde firmanın tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, sponsorluk ilişkilerinin kurulması, toplu e-posta hizmetleri ile düzenli olarak promosyon e-postalarının gönderilmesi ve kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi hizmetlerinde firmalarımıza hizmet sunmaktadır.

Copyright © 2019 Exportalya Uluslararası Ticaret & Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved Designed by Exportalya

Search