tr Türkçe en English de Deutsch ru Русский

Tse HYB Nedir?

Tse HYB yani TSE hizmet yeterlilik belgesi, Hizmet veren firma yada firmalarda hizmetin gerçekleştiği alanın ve hizmetin yeterliliğinin standartlara uygunluğunu analiz edilerek verilen bir belgedir. Bu analizler hizmet sahasının durumu (yüksekliği, metrekaresi elektrik tesisat raporları vb), hizmet içerisine göre çalışanın mesleki eğitimi ve yetkinliği, hizmet sahasında kullanılan cihazların ya da aletlerin uygunluğu ve izlemesi gerçekleştirilir. Tse HYB, geçerliliği 3 yıl olan ve her yıl incelenerek senelik vizelenen belgedir.

Tse HYB, Hizmet imal eden sektörlerde, iş alanları, firma yada firmaların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, alakalı Türk Standardına uygun tasarlanmış olan şartlara uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile uygulanabilen, geçerliliği 1 sene olan belgedir. Bu belge tüketiciye iletilecek hizmetlerin ve türlü iş sahalarının mevzuata uygunluğunu, olanak ve yeteneklerinin yeterliliğini gösterir.

TSE Hizmet Alanı Yeterlilik Belgesi Faaliyetleri İçin Başvuru Şartları Ve Kabulü

Hizmet Alanı Yeterlilik Belgesi faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü Sistem Kalite belgelendirme şirketimize müracaat edilmsei ve akabinde belirli kriterlerin taşınmanız gerekmektedir. Bunlar; başvuru sahibinin yetkili acente olduğu kişi yahut/firma arasında noter eşliğinde gerçekleşen anlaşmanın aslı ve ya ıslak imzalı anlaşmayla tarafların noterden tasdikli imza listelerinin fotokopisi isteyebilirler. Noter tasdikli vekaletname ile de vekaleten başvuru yapılabilir bu hususta vekalet fotokopisi ve anlaşmayı imzalayan vekilin imza beyannamesi dosyasında muhafaza edilir. Kuruluş sahibinin aynı kişi olmaması durumunda başvuru sahibi ile imalatçı / ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeyi aynı şahıs imzalayamaz.

Yetkili acentelerine yönelik olmayan standartlar/kriterler için de hizmetin sözleşmeye dayalı verilmesi durumunda esas firma/firmalarla aralarında noter eşliğinde gerçekleşmiş acente/bayilik anlaşmasının aslı ve noterden tasdikli imza listelerinin fotokopisi istenir.

» Müracaatlar müracaat formu yada istek dilekçesiyle sanal ortamda (online) yada elden alınır.

» Belge sahibinin hizmet sağladığı adreste birden fazla asıl yada tüzel şahsın faaliyet göstermesi durumunda, sadece birinin başvurusu kabul edilir. Aynı hizmet alanı adresinde hizmet sağlayan birden çok müracaat sahibine belge verilmez.

» Aynı unvan ve aynı adres için birden fazla belge isteğinde bulunulabilir.

» Bir müracaat formuyla aynı hizmet alanı için birden çok standart veya kriter hususunda müracaat yapılabilir. Farklı hizmet alanlarının belgelendirilmesi için farklı müracaat formu doldurulmalıdır. Şubeler için ayrı ayrı belge hazırlanır, bu sebeple şubesi olan müracaat sahiplerinden her şube için müracaat formu istenir.

» İlk müracaatın kabulü için avans ücreti ödenmelidir. Avans ücreti ödenmiş olan müracaatlar işleme alınır. Noksan evraklar analiz esnasın tedarik edilir. Noksan evrakla belgelendirme işlemi neticelendirilmez.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınabilir?

Hizmet Yeterlilik Belgesi nasıl alınabilir? şeklinde aklınıza bir soru oluştuysa, size yardım olmaktayız. Bu belgeyi almak isteyenler başvurularını bulundukları şehrin Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzun mümessilliklerine veya bölge müdürlüklerine gerçekleştireceklerdir. Bulundukları şehir dışından başka bir Sistem Kalite belgelendirme mümessilliklerine veya bölge müdürlüğüne başvurmak istenildiğinde yazılı onayı ile başvuruları kabul olunur.

Şirketlerin ürünlerini imal ettiği üretim sahalarında öncelikle ürünün ihtiyaçlarını ve Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından ilan edilmiş standardının karşılanıp karşılamadığına bakılır (üretim yerinin metrekaresi, yüksekliği vb.gibi). Daha sonra mamullerin periyotlu bir analiz sisteminin olup olmadığı ve ürünlerin devamlılığının garanti altına alınmasını sağlayan bir kalite yönetim ağını incelemesi gerçekleşir. Ham maddenin standartları karşılayan bir kalite de olması gerekmektedir. Ham madenin girişinden son ürünün çıkışına kadar ki akışlar belirlenen standarda ve devamlılıkta olması sağlanır. Firmaların üretim alanlarında çalıştırdıkları işçilerin bazılarının belirli eğitimleri almış olması gerekmektedir. Daha sonra ilgili standardın belirlediği kalite kontrolleri gerçekleşir. Bu kalite kontrolleri kalite yönetim sistemiyle kayıt altına alınır. Geriye dönük bir şekilde izlenmesinin yapılabileceği düzeyde saklanması gerçekleşir. Kalite kontrollerin devamı olarak standardın gerektirdiği testler ve deneyler yapılır.

Belge almayı talep ettikleri alakalı standarttan sorumlu tutularak Sistem Kalite uzmanlarımız şirketi analize gelir. Belge almayı talep eden şirket alakalı Tse Standardındaki maddelere göre analize tabi tutulur. Bir noksanlığın olmadığı durumda belgelenme işlemi gerçekleşir. Test ve deneylerin sonuçları olumlu ise üretim yeri ve üretim akışlarında sorun gözlenmediyse geçerlilik süresi 1 yıl olan ve her yıl vize denetimlerine tabi olan Hizmet Yeterlilik Belgesi verilir. Bu testlerin bazılarını testleri uygulamaya elverişli akredite olmuş laboratuvarlarda da yapılabilir. Belge senede 1 kez belge yenileme ücreti ödenerek eski belge ve dekont Sistem Kalite Kuruluşumuzun yetkililerine teslim edilerek belge yenilemesi gerçekleştirilir. 2 senede 1 belge yenilenmesi başvurusu gerçekleşerek Sistem Kalite uzmanları şirketi analize gelir. Firmada noksan bulunmadığı takdirde belge yenileme işlemi gerçekleştirilir.

Copyright © 2019 Exportalya Uluslararası Ticaret & Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved Designed by Exportalya

Search