tr Türkçe en English de Deutsch ru Русский

MARKA TESCİL

Marka Tescil Nedir?

"Marka ; Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının belirli bir süre başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir."

Neler Marka Tescili Olabilir?

Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka Tescil Kriteri Nasıldır?

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Marka Başvurusu Öncesi Sorgulama

Markanın tescil başvurusu yapıldığı tarihten önce tescile konu bir marka olup olmadığı güvenilir bir veritabanından kontrolünün yapılmış olması gerekmektedir. Sadece veritabanı değil aynı zamanda araştırma kriterlerinin de marka karar kriterlerine uygun bir araştırma sonucu vermesi gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu arama sonuçlarında benzer markaları çoğu zaman vermemektedir. Bu da yanlış marka müracaatına sebep olabilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü Sistem Patent sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için Marka sorgulama veritabanını uzman yazılımcılarla geliştirmiş olduğu yazılımını sizlere açmış bulunmaktadır. Markanızı sorgulmak için buraya tıklayabilrsiniz.

Marka Tescili Nerede Yapılır?

Marka tescili Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılır. Kurma kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar. Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka Başvurusu Nasıl yapılır?

Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.

 

Yurtiçi Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi, Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları

Vergi Levhası fotokopisi

Şirket imza sirküleri fotokopisi

Markayı ifade eden logo varsa

Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;

Kimlik fotokopisi

Markayı ifade eden logo varsa

Vekaletname (noter onayı gerekmez)


Marka Tescil Süreci

Marka Başvuru süreci şu aşamaları kapsar,

Marka tescil ihtiyacının tespiti ile ilgili danışmanlık

Marka sorgulaması

Markada koruma kapsamı ile ilgili bilgi verilmesi

Marka başvurusu için gereken belgelerin temini

Marka başvurusunun online yapılması

Marka başvurusunun şekli incelemesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılması tarafından hukuki açılardan incelenmesi

Marka başvurusunun Resmi Marka Bilteninde ilan edilmesi

Marka Başvurusunun tescil belgesi ile koruma altına alınması

Marka Danışmanlık

"Marka günümüzde firmaların en önemli değerlerindendir. Tüm faaliyetlerin odak noktası firmanın dışarı açılan kimliği niteliğindedir. Marka danışmanlığı da bu değerlerin korunması ve yönetilmesi için çok önemlidir."

Marka oluşumundan marka tescil ve kullanımına kadar ve sonraki koruma süreçleri dahil takip edilip iyi yönetilmesi gereklidir. Marka her ne kadar tescil ile korunsada markanın itibarından yararlanmak isteyen diğer sektördeki rakipler markayı taklit için çeşitli yollar deneyebilirler. Örneğin marka ile iltibas oluşturabilecek ibarelerin kullanımı ve tescil yoluna gidilmesi gibi. Bu gibi durumlara önlem olarak mutlaka resmi bir marka vekil ofis ile çalışılması ve aylık bültenlerin takip edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

 

Marka Danışman Vekil Firmanın size sunabileceği Hizmetler;

  • Başvuru yapmak istediğiniz markanın analizi araştırılması,
  •  Marka ve sınai müülkiyet envanterinizin çıkarılması ve yönetilmesi,
  • Marka başvurularınızın yapılması,
  • Marka başvurularınıza gelebilecek itirazların cevaplanması,
  • Markanıza gelebilecek ve iltibas oluşturabilecek başvuruların zamanında tespiti ve raporlanması,
  • Marka ikincil hizmetler olan markanın devri, lisans verme gibi konuların yönetimi.
  • Marka hakları konusunda bilinçlenidirme eğitimi,
  • Markanın ihraç işlemlerinde gidilecek ülkelerde marka tescili ve marka korunmasının sağlanması,
  • Figüratif şekil markalarının araştırılması ve kullanabilirliğinin tespiti,
  • Uluslararası bölgesel tescilllerin yapılması ve analizi.
Copyright © 2019 Exportalya Uluslararası Ticaret & Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved Designed by Exportalya

Search