tr Türkçe en English de Deutsch ru Русский

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, çalışanları ve yönetenleri yasal mevzuatlar karşısında koruyan bir sistemdir.

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri,prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' nin Faydaları

ISO 18001 İSG riskleri belirlenerek alınacak önlemlerle asgari seviyeye indirilir.
Ana üreticilerin ihalelerinde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplere göre avantaj sağlar.
Kurumun yasal mevzuatlara uyması sağlanır.
ISO 18001 İSG eğitimleri uygun kişilere verilerek personelin acil durumlara hazırlanması sağlanır.
Yönetimin taahhüdünün sağlandığı gösterilir.
Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresi ve maliyeti azalır.
Paydaşların istek ve beklentileri karşılanarak rekabeti arttırılır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' nin Süreçleri

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
ISO 18001 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
ISO 18001 İş Sağlığı Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
Başarı durumunda ISO 18001 İSG Sertifikasına hak kazanma.

Copyright © 2019 Exportalya Uluslararası Ticaret & Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved Designed by Exportalya

Search