tr Türkçe en English de Deutsch ru Русский

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; çevresel etkilerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini, etkilerinin kontrol altına alınmasını, kirliliği önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; firmalara faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi; bu etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi sonrasında da bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yardımcı olan bir araçtır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları

İhaleye giren firmalar açısından avantaj sağlar,
Tedarikçi değerlendirmelerinde avantaj sağlar.
Çevre mevzuatlara uyumu arttırılır.
Çevresel performans artırılır.
Kurumun pazar payı artar.
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması sağlanır.
İzin ve yetki belgelerinin alınması kolaylaşır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' nin Süreçleri

Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
ISO 14001 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
Başarı durumunda ISO 14001 ÇYS Sertifikasına hak kazanma.

Copyright © 2019 Exportalya Uluslararası Ticaret & Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved Designed by Exportalya

Search